Om oss

Sverre Smevold bildade bolaget Smevold plåt och rep, 1978. Jobben gjordes åt byggbolag och närliggande bönder och fastighetsägare. De första åren hyrdes verkstad av plåtslagaren Bertil Jansson i Hedensberg. Sedan flyttades tillverkningen med egen verkstad till Skultuna. Jobben strömmade in i allt högre takt och Sverre anställde plåtslagare. 1984 går 5 lokala företag i Skultuna, alla inom byggbranschen ihop och bildar fastighetsbolaget TIFAB. Den nya fastigheten som byggs på Tibblevägen står klar för inflyttning i slutet av året.

I ny lokal och med nya maskiner tillhör nu plåtverkstaden en av de modernaste i Västerås området. Med högkonjukturen kommer jobben och fler plåtslagare anställs. Som mest är det över 10 stycken anställda på Smevold plåt AB. Sönerna Anders och Björn har också börjat arbeta i firman. Margareta dubbeljobbar och sköter företagets administrativa del. Under denna period jobbar företaget åt stora byggföretag som Nils P Lund, Harry Berglund, NCC samt  den närliggande industrin i Skultuna. Tiderna förändras och lågkonjukturen gör att jobben minskar. Av de 5 företag som bildade TIFAB återstår endast Smevold plåt AB.

Smevold plåt är nu ensam ägare av fastighetsbolaget. För att bredda sin verksamhet köps maskiner för tjockare plåt in och tillverkning till emballageindustrin börjar. Även rensning av folierör till folieindustrin görs en kortare period. Inredningar till servicefordon är också ett försök för att bredda verksamheten. Försöket håller i sig några år.

I dag driver sönerna  Björn och Anders företaget som ett traditionellt plåt och ventilationsföretag. Sverre och Margareta hjälper till.

Personal

Björn Smevold – Ventilation

Anders Smevold – Byggplåt

Sverre Smevold – Byggplåt och ventilation

Margareta Smevold – Administration

Kunder

Några av våra kunder:

 • Skultuna flexible
 • Norsk hydro
 • Harakers Bygg AB
 • Carpenter AB
 • Ramnäs kätting
 • Sapa service
 • Foldypac
 • BA bygg
 • Ventilationssystem AB
 • Ramco
 • Privata hushåll
 • Bostadsrättsföreningar
 • Mässingbruket
 • LGP Byggservice